Rehabilitacja po udarze mózgu i wylewie

W ramach wsparcia, nasza placówka świadczy pomoc, jeśli chodzi o działania neurologiczne oraz fizjo- i fizykoterapię. Udar mózgu czy wylew mogą odbić się na zdrowiu Pacjenta, ponieważ znacznie wpływają na organizm człowieka. Osoby, które przeszły wylew lub udar mózgu oprócz leczenia farmakologicznego i pielęgnacji wymagają rozpoczęcia rehabilitacji. Przeprowadzone leczenie umożliwia uzyskanie pacjentom maksymalnie duży zakres sprawności ruchowej, intelektualnej oraz zdolności do prawidłowego funkcjonowania w otoczeniu.

Rehabilitacja neurologiczna

Pomoc, jaką może świadczyć nasz szpital to przystosowanie do potrzeb chorych programy składające się z różnych metod terapeutycznych z zakresu fizjoterapii. Wsparcie świadczone jest również poprzez prowadzenie zajęć z neurologopedą w połączeniu z pomocą ze strony psychologa klinicznego. Zajęcia odbywają się pod okiem terapeutów i nadzorem lekarzy.

Udar mózgu, wylew oraz inne choroby oraz schorzenia

W przypadku, kiedy Pacjent doznał wylewu lub udaru mózgu, możliwe jest świadczenie wsparcia w sposób ciągły. Niezbędna jest systematyka i konsekwencja, jeśli chodzi o poddawanie się zabiegom i leczeniu. Wówczas możliwe może być zauważenie poprawy, jeśli chodzi o stan zdrowia.

Wsparcie neurologiczne możliwe jest również w sytuacjach innych niż stan po wylewie lub udarze mózgu. Możliwe jest świadczenie pomocy i leczenia rehabilitacyjnego po operacjach guzów mózgu, rdzenia kręgowego czy też urazach czaszki i mózgu. Dodatkowo, neurolog może pomóc osobom, które przeszły różne operacje, jak na przykład dysku.

Rehabilitacja we Włocławku

W naszym szpitalu możliwe jest świadczenie wsparcia, jeśli chodzi o rehabilitację neurologiczną. Pomoc udzielana jest w trybie stacjonarnym, w oddziale dziennym oraz w trybie opieki ambulatoryjnej. Możliwe jest przyjmowanie Pacjentów w krótkim czasie po wystąpieniu urazów neurologicznych. Po przyjęciu Pacjenta, zostanie wykonane rozpoznanie oraz zaproponowane leczenie. Pomoc świadczona jest osobom po wylewie, udarze mózgu lub uszkodzeniach i operacjach rdzenia kręgowego.

Jaki jest cel rehabilitacji?

W ramach świadczonego wsparcia, możliwa jest pomoc neurologa oraz fizjoterapeutów. Osoby, które wymagają leczenia po udarze mózgu lub wylewie mogą skorzystać z proponowanej przez szpital pomocy. Może ona wesprzeć podczas procesu powrotu do zdrowia oraz pomóc Pacjentowi, jeśli chodzi o jego stan zdrowia.

Szpital rehabilitacyjny Barska umożliwia wsparcie neurologiczne oraz zabiegi w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii oraz innych zabiegów fizjoterapeutycznych np. terapia manualna.

Udar mózgu, wylew oraz inne schorzenia

Proponowana przez szpital rehabilitacyjny pomoc neurologiczna świadczona w przypadku wylewu lub udaru mózgu może wesprzeć organizm w działaniu mechanizmów regenerujących oraz w zapobieganiu utrwalania się patologicznych zmian. Świadczone wsparcie ma na celu eliminację powikłań, takich jak spastyczność, która może być trudna do leczenia, jeśli pomiędzy wypadkiem, zabiegiem, wylewem czy udarem mózgu a rozpoczęciem leczenia minie wiele czasu.

Pomoc neurologiczna świadczona przez szpital Barska to pomoc odpłatna. Możliwe jest zarówno przyjęcie na oddział, oddział dzienny, leczenie ambulatoryjne lub zabiegi w domu. Wsparcie proponowane jest także jako programy. Pacjenci mogą również skorzystać z pomocy w poradniach specjalistycznych. Na naszej stronie każdy może zapoznać się z metodami, jakie używane są do świadczenia pomocy Pacjentom – zarówno w ramach pomocy doraźnej, jak i na oddziale.

Pamiętaj:

Im wcześniej rozpoczniesz rehabilitację tym większe szanse na uzyskanie samodzielności i sprawności.

Prowadzimy rehabilitację szpitalną pacjentów:

 • po udarach mózgu: niedokrwiennych i krwotocznych (krwotoki podpajęczynówkowe, krwotoki śródmózgowe samoistne)
 • po operacjach tętniaków mózgu
 • po operacjach guzów mózgu, guzów rdzenia kręgowego
 • po zapaleniach OUN
 • po załamaniach i kontuzjach sportowych
 • po urazach czaszkowo – mózgowych
 • po kraniotomii, po ewakuacji krwiaków urazowych (nad i podtwardówkowych, śródmózgowych)
 • po urazach rdzenia kręgowego: z tetra i paraplegią
 • mielopatią szyjną
 • z chorobami demielinizacyjnymi i zwyrodnieniowymi OUN
 • po operacjach dysku, stenozy zwyrodnieniowej
 • z innymi dyskopatiami, zespołami bólowymi kręgosłupa leczonymi zachowawczo
 • z porażeniami nerwów obwodowych, polineuropatiami
 • po urazach, w tym urazach wielonarządowych